Книги издательства Statni Nakladatelstvi Krasne

Moderni umeni
Moderni umeni
 Буквоед

  110  

"Budi smich, je na ne zalostny pohled. Nemaji ani zdani o kresbe, o kompozici a o barvach. Deti, ktere si hraji s papirem a s barviсkami, to dovedou lepe!" Slova, ktera pronesl kritik umeni devate-nacteho stoleti Ballu, by mohla docela dobfe platit za obecny nazor na moderni malirstvi. Napsal je uz v roce 1877 o platnech Monetovych a Cezannovych. Kritika tohoto druhu tedy neni nijak nova; ale naucili jsme se prijimat ji s rezervou, protoze zkusenost nas mnohokrat pfesvedcila, ze odmitnuti tak prikre nebylo vubec na miste. V malirstvi se nejcasteji zamerovala proti takzvane avantgarde, ale "budoucnost je vzdycky s avantgardou", jak poznamenal Clemenceau na obranu tehdy hanobeneho impresionismu. Jak ctenar spravne tusi, tato prace se zabyva dily avantgardnich umelcu a rada by dokazala, ze ortel, ktery jsme citovali, je stejne posetily, odsuzuje-li moderni umeni vubec, jak posetilym se ukazal, kdyz byl vynesen nad impresionisty. Komplex moderniho umeni je tematika pfilis rozsahla pro tak strucnou knihu. Osvetlime si tedy jenom sest vyznamnych skupin evropskych malifu z prvnich tficeti let tohoto stoleti. Takove vymezeni tematu je pfimefene, protoze mnoho pozdejsich del vdeei za cetne podnety kubistum, futuristum, surrealistum atd. Prilis casto jsme totiz vyznam a charakter jednotlivych odlisnych skupin smesovali v nesourodou, beztvarou masu pod firmou "moderni umeni". Bude tedy uzitecne roztridit tuto smesici umelcu a jiste to pnspeje к tomu, ze je lepe pochopime a budeme si jich vice vazit.