Категория Зарубежные стихи

Сонеты. Гамлет
Сонеты. Гамлет
 ЛитРес

  100  

Настоящие издание бессмертных произведений Уильяма Шекспира является по своему уникальным в современной Российской литературе, так как был впервые предпринят дословный перевод автора. Этот титанический труд осуществил поэт – переводчик Николай Самойлов. Избавив Шекспира от литературных наслоений, нанесённых переводчиками двадцатого века, Самойлов показал читателям реальное и, как оказалось, весьма актуальное творчество мирового гения. Знакомьтесь с настоящим Шекспиром. Для широкого круга читателей.

Мне доказать тебе так просто. Избранная лирика (сборник)
Мне доказать тебе так просто. Избранная лирика (сборник)
 ЛитРес

  89  

Эмили Дикинсон (1830-1886) – классик американской литературы, одна из наиболее читаемых сегодня поэтов. В книгу вошла избранная лирика Э. Дикинсон в новых переводах Андрея Пустогарова, члена российского союза «Мастера литературного перевода».

Стихотворения
Стихотворения
 ЛитРес

  79  

«Стихотворения» – поэтический сборник гениального французского поэта и прозаика Рене Франсуа Сюлли-Прюдома (франц. René François Sully-Prudhomme, 1839-1907). *** Переживания героя о несчастной любви приводят к великодушному отречению от мирских благ и суетных надежд. Р. Ф. Сюлли-Прюдом также является автором книг «Итальянские зарисовки», «Испытания», «Авгиевы конюшни», «Военные впечатления», «Бунт цветов», «Судьба», «Франция» и «Напрасная нежность». Рене Франсуа Сюлли-Прюдом стал первым лауреатом Нобелевской премии по литературе, будучи противником романтической школы поэтов.

Освобожденный Прометей
Освобожденный Прометей
 ЛитРес

  59  

«Освобожденный Прометей» – блестящая романтическая драма в стихах, созданная Перси Биши Шелли, величайшим английским поэтом XIX века по мотивам греческих мифов.Главный герой драмы титан Прометей, осужденный верховным олимпийским богом Юпитером терпеть мучительную пытку, не покоряется тирану и предрекает ему падение с престола и вечную тьму…

Ода радості
Ода радості
 ЛитРес

  79  

«Ода радості» Йогана Фрідріха Шіллера – одна з найкращих поезій автора, сповнена життєствердних закликів прославляти все радісне та світле як прояв Божого творіння. Переклад був здійснений видатним українським митцем Дмитром Павличком.

Гранати
Гранати
 ЛитРес

  59  

«Гранати» Поля Валері – сонет, в якому автор метафорично осмислює широкий політ думки, червоний фрукт асоціюється в нього з архітектурою душі***. Переклад поезії був здійснений видатним українським митцем Дмитром Павличком.

Кращі твори (збірник)
Кращі твори (збірник)
 ЛитРес

  284  

«Одним із перших, хто збагнув світову велич творчого генія Лесі Українки, був Михайло Грушевський. У вступному слові до матеріалів, опублікованих у «Літературно-науковому віснику» за 1913 р. і присвячених пам’яті письменниці, він писав: „…Вже перші 10–15 літ поставили її в перші ряди сучасної поезії. Одначе тільки в останнє п’ятиліття починається сей величезний, нестримний поступ її, якийсь титанічний хід по велетенських уступах, не рушених ніякою людською ногою, де кождий крок, кождий твір означав нову стадію, відкривав перед очами громадянства нашого все нові перспективи мислі, все нові обрії образів. Глубоко національна в своїй основі, всім змістом своїм зв’язана нерозривно з життям свого народу, з переживаннями нашої людини в теперішню переломову добу, ся творчість переводила їх на ґрунт вічних вселюдських змагань, уясняла в їх світлі й зв’язувала з одвічними переживаннями людськости […] В інших обставинах, ніж ми живемо, її твори переходили б в вибрані круги світової інтеліґенції, знаходили б тут тонких цінителів і адептів […] Смерть перервала сю путь у вселюдські простори. Але для нашого письменства і те, що вона встигла дати, зістається вічним даром, новою стадією розвою, історичним моментом в нашім культурнім, національнім поступі“…»

Моя антологія світового сонета
Моя антологія світового сонета
 ЛитРес

  99  

Свій шлях до когорти сонетярів Віктор Гриценко розпочав з циклу поезій «Уроки неокласиків». Сьогодні він, визнаний майстер цього жанру, пропонує власну антологію світового сонета, щоб повернути із забуття імена своїх учителів. І не тільки їхні: Тінь забуття – страшніша кабали! Як про забутих скажемо: «Були…»?.. А найстрашніше – зовсім тут не бути!.. Більше 100 імен, вдвічі більше сонетів поет зібрав під одною обкладинкою, щоб хоча б пунктиром позначити шлях, який пройшов сонет за 800 років, і роздати зібране вдячним читачам, спонукаючи їх продовжити пошуки прекрасного в чотирнадцяти рядках… В оформленні книжки використано малюнки художника Едуарда Широва.

Перехресні стежки. Лірика (збірник)
Перехресні стежки. Лірика (збірник)
 ЛитРес

  284  

Іван Якович Франко народився 27 серпня 1856 р. у селі Нагуєвичі Дрогобицького повіту в родині сільського коваля. Його батько помер, коли Франкові було лише близько одинадцяти років, а невдовзі хлопець втратив і матір. Незважаючи на це, Іван Франко здобув освіту у сільській школі, потім у гімназії, яку закінчив 1875 року. Восени 1875 р. Франко вступає на філософський факультет Львівського університету. Юнак стає активним працівником студентського «Академічного гуртка» та його органу «Друг»: вміщує поезії, переклади, друкує першу велику повість «Петрії і Довбущуки»…

Пророк. Поеми. Поезії (збірник)
Пророк. Поеми. Поезії (збірник)
 ЛитРес

  284  

До видання «Вибрані твори. Поезія» ввійшли тексти, які подаються за оригіналами рукописів і першодруків із наявними в них датами та зазначенням місця написання, а в разі їх відсутності – у квадратних дужках ті, що встановлені дослідниками. Усі авторські та встановлені дослідниками дати подаються за існуючим тоді старим стилем, але дати в примітках, зокрема релігійних свят, – за новим стилем…

Дом на холме
Дом на холме
 ЛитРес

  89  

Сборник знакомит читателей с творчеством американского поэта Эдвина Арлингтона Робинсона. Переводы были выполнены для творческого вечера «Клуба поэтического перевода» (структурного подразделения ГОНЭФ «Языковая среда»), прошедшего 21 декабря 2014 года в секторе иностранной литературы МУК ЦБС г. Рыбинска БИЦ «Радуга». «Клуб поэтического перевода» был создан в 2012 году по инициативе заведующей сектора иностранной литературы БИЦ «Радуга» Алевтины Антиповой и кандидата филологических наук Алексея Чернышева. За это время провёл немало творческих встреч, посвященных таким поэтам, как, например, Джордж Гордон Байрон, Эдгар По, Редьярд Киплинг, Роберт Берне, Альфред Теннисон.

О кошках (сборник)
О кошках (сборник)
 ЛитРес

  199  

Брутальность и нонконформизм Чарльза Буковски «одомашнивались», когда он писал о четвероногих любимцах. Кошки были для него источником вдохновения, объектом любви, лекарством от тягот жизни, символом независимости. Ранящая искренность прорывается, когда Буковски пишет: «Животные вдохновляют. Они не умеют лгать. Они – сила природы. От ТВ я заболеваю через пять минут, а на животных могу смотреть часами и видеть в них лишь изящество и блеск, жизнь, какой она должна быть». Для Буковски кошки были больше, чем просто кошки, подтверждение тому – этот сборник. Содержит нецензурную брань!

Орлеанская девственница
Орлеанская девственница
 ЛитРес

  60  

Написанная не для печати, зачисленная редакцией в разряд «отверженных» произведений, поэма Вольтера (1694–1778) «Орлеанская девственница» явилась одним из самых блестящих антирелигиозных памфлетов, какие только знала мировая литература. В легкомысленные образы облекает она большое общественное содержание. Яркие, кипучие, дерзкие стихи ее не только не потеряли своего звучания в наше время, но, напротив, получили большой резонанс благодаря своему сатирическому пафосу. Для своей поэмы Вольтер использовал один из драматических эпизодов Столетней войны между Францией и Англией – освобождение Орлеана от осаждавших его английских войск. Вольтер развенчивает слащавую и ханжескую легенду об орлеанской деве как избраннице неба, создавая уничтожающую сатиру на Церковь, религию, духовенство. Пародийно обыгрывая мотив чудодейственной силы, которая проистекает из чистоты и непорочности Жанны и которая якобы стала залогом ее победы над англичанами, Вольтер доводит эту мысль до абсурда: сюжет строится на том, что девичья честь Жанны служит предметом посягательств и коварных козней со стороны врагов Франции. Автор выводит на страницы поэмы целую галерею развратных, лживых, корыстолюбивых священнослужителей разного ранга – от архиепископа до простого монаха. Жанна в его поэме – краснощекая трактирная служанка с увесистыми кулаками, способная постоять за свою честь и обратить в бегство врагов на поле боя. Замысел поэмы возник, очевидно, в 20-е годы XVIII в. Работал над ней Вольтер медленно, с большими перерывами. Первые песни были написаны к началу 30 – концу 40 гг.

Орлеанская девственница. Философские повести (сборник)
Орлеанская девственница. Философские повести (сборник)
 ЛитРес

  120  

Написанная не для печати, зачисленная редакцией в разряд «отверженных» произведений, поэма Вольтера (1694–1778) «Орлеанская девственница» явилась одним из самых блестящих антирелигиозных памфлетов, какие только знала мировая литература. В легкомысленные образы облекает она большое общественное содержание. Яркие, кипучие, дерзкие стихи ее не только не потеряли своего звучания в наше время, но, напротив, получили большой резонанс благодаря своему сатирическому пафосу. Для своей поэмы Вольтер использовал один из драматических эпизодов Столетней войны между Францией и Англией – освобождение Орлеана от осаждавших его английских войск. Вольтер развенчивает слащавую и ханжескую легенду об орлеанской деве как избраннице неба, создавая уничтожающую сатиру на Церковь, религию, духовенство. Пародийно обыгрывая мотив чудодейственной силы, которая проистекает из чистоты и непорочности Жанны и которая якобы стала залогом ее победы над англичанами, Вольтер доводит эту мысль до абсурда: сюжет строится на том, что девичья честь Жанны служит предметом посягательств и коварных козней со стороны врагов Франции. Автор выводит на страницы поэмы целую галерею развратных, лживых, корыстолюбивых священнослужителей разного ранга – от архиепископа до простого монаха. Жанна в его поэме – краснощекая трактирная служанка с увесистыми кулаками, способная постоять за свою честь и обратить в бегство врагов на поле боя. Замысел поэмы возник, очевидно, в 20-е годы XVIII в. Работал над ней Вольтер медленно, с большими перерывами. Первые песни были написаны к началу 30 – концу 40 гг.

Поэзия Каталонии
Поэзия Каталонии
 ЛитРес

  249  

В антологии впервые в России полностью представлены все этапы истории каталонской поэзии – от ΧΙΙ в. до настоящего времени – на примерах творчества ее виднейших поэтов (представлены стихотворения и фрагменты прозы). Часть переводов выполнена специально для данной антологии. Для широкого круга читателей.

Сонеты и поэмы
Сонеты и поэмы
 ЛитРес

  139  

Поэма «Венера и Адонис» принесла славу Шекспиру среди образованной публики, говорят, лондонские прелестницы держали книгу под подушкой, а оксфордские студенты заучивали наизусть целые пассажи и распевали их на улицах. «Лукреция» также имела немалый успех у читателя, в основу поэмы положен сюжет из древнеримской истории, описанный Титом Ливием и Овидием, пересказанный Дж. Чосером в «Легендах о добрых женах». Дискуссии вокруг сонетов Уильяма Шекспира до сих пор не утихают: действительно ли сонеты автобиографичны? Существовал ли любовный треугольник, о котором говорится в сонетах 133, 134 и 144? Кто был прототипом Друга и Смуглой дамы? Знаменитые сонеты Шекспира издаются в классическом переводе Самуила Маршака. В дополнение вошли четыре эссе переводчика Г. М. Кружкова, посвященные интригующим и не до конца проясненным вопросам, касающимся поэм Шекспира и его сонетов.

Герман и Доротея
Герман и Доротея
 ЛитРес

  89  

«Герман и Доротея» – лирический шедевр о любви простого немецкого крестьянского паренька к случайно встреченной на дороге юной беженке из охваченной войной Франции.

Блюмэнштрасэ
Блюмэнштрасэ
 ЛитРес

  89  

«Блюмэнштрасэ» – вуліца сапраўдная і ўяўная. Яна існуе не толькі ў культурнай прасторы, але ў розных гарадах свету і, адпаведна, на розных мовах. Супярэчлівыя ўражанні, жыццё ў канкрэтнай прасторы і за яе межамі, праекцыя мінулага ў рэальны час і наадварот, асэнсаваныя ў паэтычнай форме – тэма новай кнігі Аксаны Данільчык.

Паловы дыні
Паловы дыні
 ЛитРес

  74  

Аўтар спрабуе перадаць пачуцці і светаўспрыманне праз сімвалы і формы традыцыйнай японскай паэзіі.

Времяворот
Времяворот
 ЛитРес

  74  

Номинант премии «Поэт года – 2017». Номинант премии «Поэт года – 2018». «Антология русской поэзии 2018»: одобрено включение в состав участников. Победитель в номинации «Перевод» и лауреат в номинации «Поэзия» VIII Международного литературного конкурса, посвященного памяти писателя Константина Симонова и Году малой родины в Беларуси (2018). Член Союза писателей Беларуси.